Projektowanie ogrodów Stargard

Tworzymy projekty oparte o dokładne rozeznanie potrzeb naszych Klientów oraz warunki panujące na terenie planowanego ogrodu.
Decydując się na profesjonalną usługę w tym zakresie inwestor zyskuje gwarancję, że powierzchnia ogrodu zostanie zagospodarowana optymalnie, jeżeli chodzi o funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, użytkowe, a jednocześnie zachowane zostaną możliwie najciekawsze walory estetyczne. Każdorazowo projektant uwzględnia uwagi właściciela i wszystkich użytkowników ogrodu, ich gusta w zakresie doboru roślin, inne przyzwyczajenia i preferencje. Na tej podstawie powstaje wstępny projekt koncepcyjny, który w dalszym etapie podlega zmianom i korektom. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji powstaje szczegółowy plan aranżacyjny zawierający m.in. rozmieszczenie i rodzaj ciągów komunikacyjnych, dokładny podział linii oddzielających części trawiaste od nasadzeń, szczegółową specyfikację kompozycji roślinnych, rozmieszczenie elementów małej architektury, itp. Pierwsza wizyta oraz wstępna kalkulacja kosztów są bezpłatne i całkowicie niezobowiązujące. Szczegółowy projekt przygotowany w dalszym etapie może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Oczywiście górne stawki stosowane są w przypadku największych ogrodów o powierzchni paru tysięcy metrów kwadratowych realizowanych kompleksowo i od podstaw.